Programy Sazpa Montessori ügyesedő©

Lokalita:
Herňa v Resorte
každú stredu a štvrtok

Programy Sazpa Montessori ügyesedő© sú navrhnuté tak, aby rozvíjali a podporovali zručnosti a schopnosti malých detí do 3 rokov prostredníctvom Montessori súboru nástrojov, pričom zohľadňujú individuálnu vývojovú úroveň dieťaťa.

Montessori zdôrazňovala význam túžby detí po slobodnom konaní, význam samostatnosti v živote jednotlivého dieťaťa, spúšťanie jeho mechanizmu sebarozvoja.

Prostredníctvom jej pomôcok sa u detí okrem iného rozvíjajú schopnosti riešiť problémy, všeobecné a abstraktné myslenie, komunikácia, písanie prstami, trpezlivosť, sebakontrola, tvorivosť, pozornosť, zmysly, sociálne zručnosti a ladenie pohybov, ktoré poskytujú základ pre koncentráciu.

Naše ponuky